Nieuwe wethouderskandidaat

14 mei 2018

De Partij van de Arbeid op Terschelling zal Sietze Haringa voordragen als wethouderskandidaat.

Sietze Haringa (1958) is een geboren en getogen Terschellinger. Na zijn studie is hij aan de vaste wal gaan wonen en werken.

Toch is hij altijd betrokken gebleven bij het eiland en veelvuldig op het eiland aanwezig. Zowel voor familiebezoeken, als ook in diverse functies voor eilander organisaties. Bijvoorbeeld voor het bestuur van Oerol of als onafhankelijk voorzitter van de Raden van Advies Waddenveren en voor het bestuur van de Waddenvereniging.

Tot 2016 was Haringa jarenlang partner bij KPMG, alwaar hij werkzaam was als accountant en adviseur. Sinds zijn uittreden als partner is hij actief als toezichthouder, bestuurslid en zelfstandig adviseur van diverse organisaties.

Welke portefeuilles Haringa zal gaan invullen, is nu nog niet bekend. Dat moet nog besproken en verdeeld worden met de andere Collegeleden.

In een extra raadsvergadering op 28 mei zullen de wethouders van het nieuwe College geïnstalleerd worden.