Wijzigingsbevoegdheid Midsland Noord

13 maart 2019

Voorzitter,

 

voor ons ligt een advies vraag van het college over de wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan Midsland Noord.

Het gaat hier om de interpretatie van de regel:

(10.6 Wijzigingsbevoegdheid)

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat: nieuwe bestemmingsgrenzen en een nieuw bouwvlak wordt aangegeven, ten behoeve van de nieuwbouw van een recreatiewoning op een invullocatie,

 

De vraag is naar aanleiding van het wijzigingsplan van Staatsbosbeheer om op een perceel niet 1 maar 3 vakantiewoningen te kunnen realiseren.
Maar het gaat niet specifiek om dit plan, er zijn in dit bestemmingsplan meerdere percelen voorzien van deze wijzigingsbevoegdheid.

 

Het gaat om de uitleg van het artikel 10.6. !!!

 

Onze fractie vindt dat je het maar op één manier kan uitleggen:

Er kan met een wijzigingsplan maximaal één bouwvlak worden toegekend voor een recreatiewoning.

 

We begrijpen natuurlijk ook dat hier de bedoeling was om de mogelijkheid te bieden om meerdere bouwvlakken toe te staan. Passend in de ruimtelijke ordening van dit gebied.

De strikte uitleg in aanmerking nemend zou je op zijn minst meerdere identieke wijzigingsplannen in procedure moeten brengen en wellicht zelfs een bestemmingsplan wijziging. Tijdrovend en kostbaar.

 

Daarentegen is er bijvoorbeeld in het bestemmingsplan Formerum Noord een vergelijkbare wijzigingsbevoegdheid te vinden, waarin wèl meerdere bouwvlakken op één perceel worden toegestaan.

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen ……..ten behoeve van de nieuwbouw van recreatiewoningen op een invullocatie,

Echter wordt hier, maar ook in Midsland Noord, gesproken over 90m2 bouwvlak, naar onze mening hebben de bevoegdheden dezelfde insteek maar zijn beide verschillend opgeschreven.

 

De PvdA wil de ruimte bieden om de bevoegdheid zo toe te passen dat er meerdere bouwvlakken aangewezen kunnen worden mits aan de overige eisen van het bestemmingsplan wordt voldaan.

 

Echter op voorwaarde dat het college via een parapluherziening de verruiming van deze bevoegdheid vastlegt. Dan is er geen ruimte meer voor grijs gebied.

 

Tot zover voorzitter.