Standpunten

Zoeken

Duurzaamheid heeft de toekomst

Duurzaamheid biedt onze samenleving en toeristische economie nieuwe kansen. Het gaat verder dan energie. De juiste balans tussen landschap, toerisme en landbouw bepaalt het karakter en de aantrekkelijkheid van Terschelling. Het gaat er om na te denken hoe we als Terschellingers vinden dat het eiland er over twintig of dertig jaar uit gaat zien. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsvisie. De afgelopen periode heeft de gemeente zich ingespannen voor het verduurzamen van de energiehuishouding van het eiland. Dit is echter niet genoeg en er zal veel meer moeten gebeuren. Een steeds groter aantal particulieren en bedrijven besluit duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Lees verder

Eenvoudiger kan

Terschelling kent een lange historie van intensieve regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Veel regels instellen, betekent veel controle op naleving. Niet zelden doen we dingen omdat we het al heel lang zo doen. Regels moeten worden beoordeeld op motieven en werkzaamheid. Minder regels zullen meer vragen van de eigen verantwoordelijkheid van burgers naar elkaar toe.

Lees verder

Het belang van Terschelling gaat boven eigenbelang

Lees verder

Huisvesting voor iedereen

Een goed dak boven je hoofd is belangrijk. Een van de belangrijkste taken van de gemeente is de zorg voor voldoende woonruimte voor onze inwoners.

Lees verder

Onze jeugd kansen bieden

Kinderen horen op te groeien en goed onderwijs te krijgen in hun eigen omgeving en op een passend niveau.We bliojven hier voortdurend aandacht voor houden.

Lees verder

Onze zelfstandigheid als gemeente behouden

De PvdA gaat er voor dat we als gemeente zelfstandig blijven. Het is van grote waarde dat wij zelf baas zijn op ons eiland. Opheffing van kleine gemeenten is aan de orde van de dag. Die zelfstandigheid is dus niet zo vanzelfsprekend, maar moet juist onder de huidige lastige omstandigheden telkens weer bevochten worden.

Lees verder

Samen sterk voor mensen die ondersteuning nodig hebben.

In deze onzekere tijden is het van belang te weten dat mensen die het op eigen kracht niet redden op de overheid kunnen rekenen als vangnet. Voor de Partij van de Arbeid is dit een vanzelfsprekendheid.

Lees verder

Vooruit kijken moet

We hebben een verantwoordelijkheid voor het vitaal houden van het eiland. Dit zit in materiële zaken, maar ook in immateriële zaken.

Lees verder

Zorg is onze zorg

Een goed sociaal beleid is voor de PvdA heel belangrijk. Vanaf 2015 wordt de gemeente de spil in de zorg voor kwetsbare burgers. We zijn er van overtuigd dat juist onze kleinschaligheid en verbondenheid kansen bieden. Zonder dure tussenlagen en werken vanuit een praktische visie. De menselijke maat moet de norm zijn.

Lees verder