Eenvoudiger kan

Terschelling kent een lange historie van intensieve regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Veel regels instellen, betekent veel controle op naleving. Niet zelden doen we dingen omdat we het al heel lang zo doen. Regels moeten worden beoordeeld op motieven en werkzaamheid. Minder regels zullen meer vragen van de eigen verantwoordelijkheid van burgers naar elkaar toe.
  • De PvdA wil minder, maar duidelijke regels.
  • Duidelijke handhaving is noodzakelijk om te voorkomen dat willekeur ontstaat.
  • Bemiddeling gaat standaard deel uitmaken van de werkwijze bij geschillen.
  • Wat waardevol is voor de karakteristiek van het eiland moet beschermd blijven.