Duurzaamheid heeft de toekomst

Duurzaamheid biedt onze samenleving en toeristische economie nieuwe kansen. Het gaat verder dan energie. De juiste balans tussen landschap, toerisme en landbouw bepaalt het karakter en de aantrekkelijkheid van Terschelling. Het gaat er om na te denken hoe we als Terschellingers vinden dat het eiland er over twintig of dertig jaar uit gaat zien. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsvisie. De afgelopen periode heeft de gemeente zich ingespannen voor het verduurzamen van de energiehuishouding van het eiland. Dit is echter niet genoeg en er zal veel meer moeten gebeuren. Een steeds groter aantal particulieren en bedrijven besluit duurzaamheidsmaatregelen te nemen.
  • Duidelijk is dat duurzaamheid onze (toeristische) economie en daarmee onze samenleving nieuwe kansen biedt.
  • Wij willen samenwerking zoeken met burgers die “van onderop” initiatieven willen ontplooien.
  • De ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn blijven we vast- houden. Dit vergt meer inzet dan nu het geval is.
  • Er wordt een ontwikkelingsvisie opgesteld waarin duurzaamheid een prominente plek zal innemen.
  • De gemeente geeft het goede voorbeeld.