Huisvesting voor iedereen

Een goed dak boven je hoofd is belangrijk. Een van de belangrijkste taken van de gemeente is de zorg voor voldoende woonruimte voor onze inwoners.
  • Wij blijven ons in het bijzonder inzetten voor het tot stand brengen van woonruimte voor mensen die op de vrije markt niet aan bod komen.
  • Er zijn minstens 400 sociale huurwoningen. Afspraken met de woningstichting zijn niet vrijblijvend. Toewijzing van woningen hoort te gebeuren op basis van inschrijfduur en mag geen loterij zijn.
  • Bij het opstellen van het nieuwe woonplan 2016-2022 zetten wij in op zoveel mogelijk sociale woningbouw.