Onze jeugd kansen bieden

Kinderen horen op te groeien en goed onderwijs te krijgen in hun eigen omgeving en op een passend niveau.We bliojven hier voortdurend aandacht voor houden.
  • Passend onderwijs blijven aanbieden op het eiland voor kinderen met een beperking.
  • De huisvesting van het VMBO in Midsland is na veertig jaar aan een update toe.
  • Blijvende aandacht voor de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs.
  • Door SJT, Sociale Vaardigheidstrainingen en andere soort gelijke initiatieven kan onze jeugd zich goed ontwikkelen op sociaal-emotioneel vlak. Subsidies zijn daarvoor van groot belang.