Onze zelfstandigheid als gemeente behouden

De PvdA gaat er voor dat we als gemeente zelfstandig blijven. Het is van grote waarde dat wij zelf baas zijn op ons eiland. Opheffing van kleine gemeenten is aan de orde van de dag. Die zelfstandigheid is dus niet zo vanzelfsprekend, maar moet juist onder de huidige lastige omstandigheden telkens weer bevochten worden.
  • De samenwerking met de andere Waddeneilanden moet concreter worden.
  • Waar noodzakelijk moet samenwerking worden aangegaan met partners aan de vaste wal. Dit alles met als doel zelfstandig te blijven.