Vooruit kijken moet

We hebben een verantwoordelijkheid voor het vitaal houden van het eiland. Dit zit in materiële zaken, maar ook in immateriële zaken.

 

  • Het zwembad is onmisbaar op Terschelling voor jong en oud!
  • Wat de PvdA betreft zetten we in op behoud van het eiland karakter en dus geen grote nieuw bouwplannen voor hotels e.d. Dit betekent wel dat vernieuwing ruimte krijgt.
  • Onze unieke open polder moet bewaard blijven.
  • Kleinschaligheid moet het uitgangspunt zijn. Kleine ondernemers moeten toekomstperspectief houden
  • Diversiteit van werkgelegenheid behouden is essentieel voor het eiland.
  • De maritieme werkgelegenheid is waardevol en verdient ondersteuning. De Zeevaartschool is onmisbaar voor Terschelling.
  • Wil de agrarische sector toekomst houden, dan zullen de specifieke kansen van het eiland ten volle benut moeten worden. Belanghebbenden moeten de dialoog aangaan.
  • De garnalenvisserij biedt unieke werkgelegenheid op het eiland. Regelgeving van hogere overheden kan niet betekenen dat deze bedrijfstak verdwijnt.