Zorg is onze zorg

Een goed sociaal beleid is voor de PvdA heel belangrijk. Vanaf 2015 wordt de gemeente de spil in de zorg voor kwetsbare burgers. We zijn er van overtuigd dat juist onze kleinschaligheid en verbondenheid kansen bieden. Zonder dure tussenlagen en werken vanuit een praktische visie. De menselijke maat moet de norm zijn.
  • Vrijwilligerswerk en mantelzorg zullen steeds belangrijker worden.
  • De oprichting van een cliëntenraad zal ons helpen de zorg goed te organiseren.
  • Het is belangrijk professionele expertise beschikbaar te hebben en te houden en waar dit er nog niet is naar het eiland te halen.
  • De PvdA vindt dat de aanpak van alcohol en drugsproblematiek continu aandacht verdient.