Fractievoorzitter, lid van de auditcommissie

Christa Oosterbaan

P&O, G.R. de Waddeneilanden, Financiën en grondzaken, Duurzaamheid en milieu, Volkshuisvesting, Openbare orde Veiligheid en Rampenbestrijding, Burgerzaken, Communicatie en burgerparticipatie. Als secondant van Marika Spanjer, Verkeer en vervoer. Als secondant van Aukje Schol, Welzijn cultuur en sport, Landbouw natuur en kustbeheer.

Mijn naam is Christa Oosterbaan.

Ik ben geboren in 1976 op West.

Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Sinds 2010 zit ik voor de PvdA in de gemeenteraad. Daarvoor heb ik 9 jaar meegedraaid in de schaduwfractie.

Net als mijn mede fractiegenoten, kom ik uit een echte PvdA familie. Mijn overgrootvader was al een overtuigd socialist!  Het is mij dus met de paplepel ingegeven.

Mijn motivatie haal ik uit zaken als oneerlijkheid, onrechtvaardigheid en het opkomen voor de mensen  die het wat moeilijker hebben in onze samenleving.

Ik maak mij sterk voor een sociaal beleid op het eiland.

Zaken als passend onderwijs, goede zorg, milieu en welzijn vind ik erg belangrijk.

Ook onze rijke cultuurhistorie met haar vele tradities gaan mij aan het hart.

Om dit allemaal in stand te kunnen houden, moeten we een sterk financieel beleid voeren, waarbij we de

juiste keuzes moeten maken. Dit is niet altijd even makkelijk, maar is voor mij ook een hele uitdaging.