26 juni 2015, om 22:00, De Driemaster in Midsland | De Driemaster in Midsland

Fractiespreekuur

We bespreken de agenda van de extra raadscommissievergadering van 29-06.

Onderwerp: Kadernota 2015.

Iedereen is welkom, u kunt ook zelf onderwerpen ter sprake brengen.