Alle mensen

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Fractievoorzitter, lid van de auditcommissie

P&O, G.R. de Waddeneilanden, Financiën en grondzaken, Duurzaamheid en milieu, Volkshuisvesting, Openbare orde Veiligheid en Rampenbestrijding, Burgerzaken, Communicatie en burgerparticipatie. Als secondant van Marika Spanjer, Verkeer en vervoer. Als secondant van Aukje Schol, Welzijn cultuur en sport, Landbouw natuur en kustbeheer.
Sietze Haringa

Sietze Haringa

Wethouder

Marika Spanjer

Marika Spanjer

Raadslid, Commissievoorzitter

Verkeer en Vervoer, Volksgezondheid en Jeugdbeleid. Als secondant van Jan Willem Adams, Onderwijs, Vergunningverlening Toezicht en Handhaving. Als secondant van Aukje Schol, Ruimtelijke Ordening, Welstand en Erfgoed, Toerisme recreatie en economische zaken.
Jan-Willem Adams

Jan-Willem Adams

Raadslid

Onderwijs, Sociale zaken werkgelegenheid en armoede bestrijding, Vergunningverlening Toezicht en Handhaving. Als secondant van Christa Oosterbaan, Duurzaamheid en Milieu, Openbare orde Veiligheid en Rampenbestrijding. Als secondant van Marika Spanjer, Volksgezondheid en Jeugdbeleid
Aukje Schol

Aukje Schol

Raadslid

Welzijn Cultuur en Sport, Ruimtelijke Ordening, Welstand en Erfgoed. Als secondant van Christa Oosterbaan, Financien en grondzaken.
Flip Tocila

Flip Tocila

Commissielid

Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding. Vergunningverlening, Toezicht en handhaving Verkeer en Vervoer, Toerisme en recreatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (met H.van Deelen) Duurzaamheid en Milieu (3e)
Henk van Deelen

Henk van Deelen

Commissielid

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (met C.Oosterbaan) Welstand en Erfgoed, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (met F.Tocila) Volksgezondheid en Jeugdbeleid (met C.Oosterbaan) Vervanger bij GR de Waddeneilanden
Janny de Jong

Janny de Jong

Secretaris.

Afke Nel Smit

Afke Nel Smit

Penningmeester bestuur afdeling Terschelling