Alle mensen

Jan-Willem Adams

Jan-Willem Adams

Raadslid

Aukje van Akkeren Schol

Aukje van Akkeren Schol

Raadslid

Evert van Leunen

Evert van Leunen

wethouder

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter. Financiën Personeel en Organisatie GR de Waddeneilanden (H.van Deelen als vervanger) Welzijn, cultuur en sport, Onderwijs Ruimtelijke Ordening (met H. van Deelen) Duurzaamheid en Milieu Volksgezondheid en jeugdbeleid ( met H.Van Deelen)
Flip Tocila

Flip Tocila

Commissielid

Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding. Vergunningverlening, Toezicht en handhaving Verkeer en Vervoer, Toerisme en recreatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (met H.van Deelen) Duurzaamheid en Milieu (3e)
Henk van Deelen

Henk van Deelen

Commissielid

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (met C.Oosterbaan) Welstand en Erfgoed, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (met F.Tocila) Volksgezondheid en Jeugdbeleid (met C.Oosterbaan) Vervanger bij GR de Waddeneilanden
Marika Spanjer

Marika Spanjer

Raadslid, voorzitter Afdeling Terschelling.

Janny de Jong

Janny de Jong

Secretaris.

Afke Nel Smit

Afke Nel Smit

Penningmeester bestuur afdeling Terschelling