Raadsleden

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter. Financiën Personeel en Organisatie GR de Waddeneilanden (H.van Deelen als vervanger) Welzijn, cultuur en sport, Onderwijs Ruimtelijke Ordening (met H. van Deelen) Duurzaamheid en Milieu Volksgezondheid en jeugdbeleid ( met H.Van Deelen)
Marika Spanjer

Marika Spanjer

Raadslid, voorzitter Afdeling Terschelling.

Jan-Willem Adams

Jan-Willem Adams

Raadslid

Aukje van Akkeren Schol

Aukje van Akkeren Schol

Raadslid

Henk van Deelen

Henk van Deelen

Commissielid

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (met C.Oosterbaan) Welstand en Erfgoed, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (met F.Tocila) Volksgezondheid en Jeugdbeleid (met C.Oosterbaan) Vervanger bij GR de Waddeneilanden
Flip Tocila

Flip Tocila

Commissielid

Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding. Vergunningverlening, Toezicht en handhaving Verkeer en Vervoer, Toerisme en recreatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (met H.van Deelen) Duurzaamheid en Milieu (3e)