Raadsvergadering

26 februari, van 19:30 tot 23:00, Gemeentehuis - Raadszaal | Gemeentehuis - Raadszaal

Met de volgende bespreekstukken:

 

Richtinggevend financieel kader 2019-2020: “Tijdig de bakens verzetten”

Concept kaperbrief FUMO 2020-2024

Herziene begroting Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid