Door Christa Oosterbaan op 23 december 2016

Christa Oosterbaan op plek 20 kandidatenlijst Tweede kamer

Beste mensen,

 

Misschien hebben jullie het al gelezen of gehoord, maar ik wil jullie ook graag zelf nog op de hoogte brengen.

Dinsdagmorgen kreeg ik een telefoontje van de kandidaatstellingscommissie van de PvdA, waarin ze mij vertelden dat ik op de concept lijst op plaats 20 sta.

Ik ben hier echt ontzettend trots op en voel mij ook zeer vereerd!

 

De reden dat ik mij verkiesbaar heb gesteld is dat ik het belangrijk vind dat er in Den Haag een Friese PvdA-er komt te zitten én iemand die ook een band heeft met de Wadden.

De problemen waar wij op de Wadden en in Friesland tegenaan lopen zijn vaak anders dan in andere regio’s. Die verbinding, tussen Friesland, de Wadden en politiek Den Haag wil ik versterken!

Friesland is één van de laatste rode bolwerken in Nederland en dit verdient een duidelijke stem in Den Haag.

 

Mijn grootste zorg voor de toekomst is de klimaatverandering. Het gaat om bestaanszekerheid voor de generaties na ons. Er zullen grote stappen gezet moeten worden de komende jaren. We moeten af van de fossiele brandstoffen. Daadkrachtig optreden hiervoor is écht noodzakelijk! Daar zal ik mij dan ook vol voor gaan inzetten.

Waar we echt aan moeten denken is verduurzaming van de scheepvaart.

Samen met reders, werven, onderwijs, vakbonden en deskundigen op het gebied van duurzame innovatie moet er een overgangsplan komen om in 2050 een milieuvriendelijker scheepvaart na te streven. Ik wil hiermee aan de slag. Voor de mensen die werkzaam zijn in de scheepvaart én voor het milieu.

 

Daarnaast zijn veel burgers het vertrouwen kwijt in onze partij. Ik vind het belangrijk dat de PvdA de volksvertegenwoordigers weer voorop gaat stellen.

De burgers moeten zich kunnen herkennen in onze volksvertegenwoordigers. Maar nog belangrijker: volksvertegenwoordigers moeten zich kunnen herkennen in de burgers.

 

Er is in Nederland een groep mensen voor wie het steeds lastiger is om mee te kunnen komen. Mensen die bijvoorbeeld de digitalisering niet bij kunnen houden. Of met een laag of middeninkomen, waarvoor veel belangrijke zaken (huur, zorgverzekering) te duur worden.

Ik vind het een taak van de overheid om ervoor te zorgen dat deze mensen niet buitenspel komen te staan. Deze mensen moeten we erbij houden, want iedereen verdient een gelijke kans!

 

Op het congres in januari wordt de lijst vastgesteld, waarna we de campagne ingaan. Ik hoop natuurlijk op jullie steun en stem in maart. Laten we ervoor zorgen dat Friesland weer een stem krijgt in Den Haag.

 

Iedereen hele fijne feestdagen en al het goeds voor het nieuwe jaar!

 

Christa Oosterbaan.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan