Door Christa Oosterbaan op 28 november 2016

Nota van uitgangspunten

Christa Oosterbaan. okt 2013De PvdA is heel blij met de vooruitgang die is geboekt op dit dossier. Naar aanleiding van de motie uit 2013 is de wethouder aan de slag gegaan.

Dit was al te lezen in de kadernota en ook bij de behandeling daarvan in de commissievergadering is er al wat over gezegd.

Het wordt nu eindelijk tijd om de puntjes op de i te zetten en naar een invulling voor dit gebied te gaan waar een breed draagvlak voor is.

Natuurlijk kijken wij kritisch naar de Nota van Uitgangspunten, want ook wij willen daar iets dat past bij het dorp West en een aanvulling is voor het mooie oude stukje West. Dat zijn naar onze mening dus geen bedrijfsloodsen, maar permanente woningen en een deel recreatiewoningen.

 

Inhoudelijk over de Nota van Uitgangspunten het volgende:

 

Van boven naar beneden de Nota doornemende:

 

    Er staat genoemd ongeveer 25 woningen/ appartementen. Dit lijkt ons wat te vaag voorzitter. Wij zouden hier graag zien: Maximaal 25 woningen/appartementen.

 

    Zoals je het nu leest zou er 1 woning kunnen komen met daarnaast dan 24 appartementen. Dit lijkt ons niet de bedoeling dus wij stellen voor om erbij te zetten: “Waarvan minimaal 13 met een permanente woonbestemming.”

 

    Het bouwvlak aan de Zwarte Weg moet zoveel mogelijk naar achteren tegen het duin aan gesitueerd worden. Dat moet worden verwerkt in het concept BP.

 

    Hoe komt het College aan de 1354m^2. Dat is meer dan er nu bebouwd is. Kan het College dit uitleggen?

 

    De mogelijkheden die genoemd worden zijn W1 en W2. Als we dan kijken naar de bestemmingsregels in het BP West hierover, dan is het nadrukkelijk géén woongebouw of complex. Er moet dus ook ruimte komen tussen de verschillende woningen.

 

    Bij W1 en W2 is de dakhelling min. 30gr. Graag nog toevoegen.

 

    Gelijkmatige verdeling van de bebouwing over het perceel. Dit is ook een hele belangrijke opmerking, want zo voorkom je 1 groot blok!

 

    Waar ligt het bestaande maaiveld? Wat de PvdA fractie betreft wordt voor de W1 woningen het meest zuidelijke punt in de bocht op de Zwarte Weg genomen.

 

    Wij vinden het heel erg belangrijk dat de nieuw te bouwen woningen aan de Zwarte Weg en de hele situatie daar, zo draaglijk mogelijk wordt voor de huidige bewoners (tegenover het plangebied) aan de Zwarte Weg!! Naast de situering van het bouwvlak en het bepalen van het peil, betekent dit ook rekening houden met parkeergelegenheid voor deze 4 gezinnen.

 

    Bijgebouwen worden geïntegreerd in het hoofdgebouw of in het duinlandschap? Voor de zekerheid: hier staat dus: Niet ook nog op het perceel bij of rond de woningen. Behalve dan ingegraven achter in het duin?

 

    Welstandsnota deelgebied 3. Dit is voor ons ook heel belangrijk! Ga uit van “Traditionele nieuwbouw”. Blijf dicht bij de basis van de welstandsnota. Er zou daar iets moeten komen te staan dat je elders op Oud West ook tegen kan komen. Kan er in gemeenteblad nog precies komen te staan welk stukje van de welstandsnota van toepassing is op deze plek?

 

     Ondergronds parkeren heeft de voorkeur. Prima, daar zijn wij het helemaal mee eens! Dit zal zeker uitmaken voor het straatbeeld!

 

 

Nog een aantal algemene opmerkingen Voorzitter en dan rond ik af.

 

Met het voorstel wat er nu ligt, zijn er naar onze mening geen beperkingen voor de bedrijfsvoering van de Walvis en dat hoort ook zo. Laten we daar ook helder over zijn.

 

De meeste omwonenden geven aan zeer positief tegenover dit voorstel te staan. Ook dat weegt zwaar voor ons. Wel lijkt het ons goed dat de omwonenden zelf met Segesta kunnen praten over de plannen en dat zij hun eventuele zorgen, waar die er nog zijn, kunnen bespreken met hen. Zo ontstaat er over en weer wat meer begrip.

 

Als laatste dit: de Gemeenteraad doet wéér wat water bij de wijn. Dat is in het algemeen belang en dus staan we daar voor, maar weest u er wel van bewust!

Wij willen uiteindelijk allemaal een plan dat voor iedereen acceptabel is en dat een toevoeging is voor het dorp West.

Nu maar hopen op een snel vervolg!

 

Dank u wel.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan