Beleidsregels Nieuwe woningen

Door Christa Oosterbaan op 14 januari 2019

Voorzitter,

We kunnen concluderen dat er flink vaart zit in het oppakken van het huisvestingsprobleem op het eiland.

Er wordt goed projectmatig gewerkt en out of the box gedacht. Dat is ook hard nodig om de grote woningnood aan te pakken.

Afgelopen weekend met een snelle blik op Fodzoeker leverde al snel 6 oproepen op voor woonruimte.

De fractie van de PvdA denkt dat met deze beleidsregels er snel een flink aantal woningen beschikbaar kan komen voor de woningmarkt op Terschelling.

We staan hier dus ook helemaal achter. De zienswijzen gaan veelal over de grens van het zoekgebied. Voor de één te ruim en voor de ander te krap. Logisch natuurlijk want mensen kijken naar eigen mogelijkheden of het eigen woongenot. Wij vinden echter dat de reactienota voldoende onderbouwt waarom er voor deze begrenzing gekozen is. We ondersteunen de reactienota dan ook.

We hebben nog een aantal vragen en hopen dat deze zo beantwoord kunnen worden dat de onduidelijkheid bij ons weggenomen kan worden.

– Allereerst over het aanzicht van de dorpen en de open ruimten. In de reactienota is gelukkig een verduidelijking en aanscherping aangebracht over de noodzaak tot ruimtelijk inpassen.

Prima. Door wie en hoe wordt getoetst of de bebouwing het aanzicht van het dorp of de zichtlijnen aantast?

– Uiteraard moeten alle aanvragen worden getoetst aan de welstandsnota, maar daarover maken wij ons nog wat zorgen. Er is hier al veel vaker over gesproken en we zijn nog bezig met de evaluatie van de welstandsnota. Wanneer kunnen we de herziene welstandsnota verwachten?

Het is zaak voor de raad om zo duidelijk mogelijk de kaders daarin aan te geven, zodat deze niet multi interpretabel zijn. Nu zijn we er weleens tegenaan gelopen, dat we dachten welstand goed geborgd te hebben bijvoorbeeld bij deelgebied A (de strengste eisen die we hebben) en er dan toch ineens, (bijvoorbeeld in Midsland, een gebouw met zwarte stenen*) een zwarte muur verschijnt ipv gele of rode steentjes.

Dan over de veranderde functie van een bijgebouw. Is deze inwisselbaar? Het lijkt ons dat de bestemming niet verandert bij het toekennen van de omgevingsvergunning. Kan de eigenaar dan na een paar jaar zo weer terug naar recreatie? Wij konden dat niet zo duidelijk vinden in de regels.
De afmetingen voor bijgebouwen zijn gebonden aan maximale afmetingen. Wij vinden dat terecht. Ook om vooral de grootste doelgroep te bedienen, namelijk starters. Kleinere woningen zullen minder snel een dusdanige prijsstijging tegemoet zien, dat het voor starters alweer onmogelijk is te kopen of te huren. Zijn er ook minimale afmetingen waaraan een woning moet voldoen?
Tijdelijke huisvesting in bedrijfsgebouwen. Hoe gaan we handhaven dat dit inderdaad voor tijdelijke huisvesting van personeel wordt gebruikt. Dat er geen toeristen in komen te zitten als er even wat minder personeelsruimte nodig is. Of dat er groepen zeevaartschoolstudenten in komen te zitten? Want dan lost het niks open en staan de werkgevers na een paar jaar weer voor hetzelfde probleem.

Zou een vergunning voor bijvoorbeeld maximaal 2 jaar moeten worden gegeven en dan na controle weer met een zelfde periode verlengen?

De mensen die gebruik maken van tijdelijke personeelshuisvesting moeten zij ook een tijdelijke huisvestingsvergunning aanvragen, gebaseerd op arbeidscontract?

Dit zijn tot nu toe de punten waarover bij de fractie van de PvdA nog wat vragen bestaan.

De woningnood op Terschelling moet voortvarend opgepakt worden. We moeten alleen wel zorgvuldig te werk gegaan en de regels helder en duidelijk hebben, zodat deze ook te handhaven zijn.

Dank u wel.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan