Erfgoedverordening

13 maart 2019

Dank u wel voorzitter,

Daar ligt hij dan, de erfgoedverordening. Het is in onze ogen een gedegen stuk geworden. Ook voor de nieuwe omgevingswet is het van belang dat er goed beschreven staat hoe wij ons erfgoed beschermen. Toch heeft de fractie van de Partij van de Arbeid nog een paar vragen en opmerkingen.

Er worden in deze verordening nog geen zaken als erfgoed aangewezen. Dit wordt pas, indien er voldoende cashflow is vanaf 2020 gefaseerd ingevoerd. Wie gaat er, als het zover is zaken aanwijzen als erfgoed? Het is ons inziens een goed idee om hiervoor een lokale commissie in te stellen. Die zou dan een lijst op kunnen stellen die de CARK op zijn beurt weer kan beoordelen. Zo hebben we lokale input èn alle voordelen van de CARK. Het lijkt ons dat er voldoende eilanders met expertise te vinden zijn die hier graag belangeloos aan mee zouden werken. Graag horen we ook hoe andere partijen hierover denken.

In de beantwoording in de inspraaknota staat te lezen dat het Behouden Huys nu het meldpunt archeologische vondsten wordt. Eindelijk een meldpunt bedankt daarvoor. De gemeente maakt dit natuurlijk bekend. Maar hoe dan en wanneer? Het lijkt de fractie van de PvdA van groot belang om dit breed onder de aandacht te brengen. Dus niet alleen op de website, in de gemeentegids en op de gemeentepaginas van de Terschellinger, maar ook via bijvoorbeeld een bredere mediacampagne.

Voor een paar tweets, een persberichtje naar de Terschellinger en een interview met Terschelling TV is geen extra budget nodig..

Tot slot zijn we benieuwd of een eigenaar van een gemeentelijk monument van de regels in het bouwbesluit mag afwijken om de monumentenstatus te kunnen behouden. Hoe ziet de wethouder dit?

Tot zover voorzitter