Raadslid Schol tijdelijk vervangen.

12 december 2018

Raadslid Aukje Schol van de fractie van de PvdA heeft de voorzitter van de raad (de burgemeester) vanwege persoonlijke omstandigheden schriftelijk verzocht haar tijdelijk te ontslaan als raadslid. Door de voorzitter van de raad is op 10 december 2018, ingestemd met dat verzoek. Het raadslidmaatschap van Schol herleeft van rechtswege zestien weken na ingang van het tijdelijk ontslag.
De gemeenteraad zal worden voorgesteld op 18-12-2018 de heer E.J. (Evert) van Leunen (eveneens PVDA) als tijdelijk vervanger van mevrouw Schol te installeren.

Voor eventuele aanvullende informatie kunt u zich wenden tot Christa Oosterbaan, fractievoorzitter PvdA Terschelling. Tel.06-51395645