Vragen aan het College mbt de lage vaccinatiegraad

13 september 2018

pastedGraphic.png

Naar aanleiding van berichten in de media over de vaccinatiegraad van kinderen in Nederland heeft de fractie van de PvdA de volgende schriftelijke vragen aan het College:

  1. Is het College bekend met het feit dat de vaccinatie graad van kinderen op Terschelling onder de door het RIVM  bepaalde veilige 95% is? Namelijk slechts 73.50%. 
  2. Heeft het college een verklaring voor deze lage vaccinatiegraad? 
  3. De fractie van de PvdA Terschelling vind dit een zorgelijke situatie, is het College het daar mee eens?
  4. Heeft het College contact gehad  of overleg gevoerd met de GGD over de vaccinatiegraad op Terschelling?
  5. Zo ja wat is de reactie van de GGD op de lage vaccinatiegraad en is de GGD voornemens om actie en maatregelen te ondernemen tegen deze zorgwekkende trend?
  6. En zo nee, is het College bereid contact met de GGD op te nemen en te vragen of deze bereid is om actie te ondernemen, gezien de risico’s die kunnen ontstaan bij een lage vaccinatiegraad?
  7. Ziet het College een rol, taak en verantwoordelijkheid voor zichzelf om ervoor te zorgen dat de vaccinatiegraad op Terschelling wordt verhoogd?
  1. Zo ja hoe ziet het College deze rol, taak en verantwoordelijkheid?

De gemeenteraadsfractie van de PvdA Terschelling.