19 september 2018

Vragen over rederij Doeksen van de PvdA fractie aan het College

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

pastedGraphic.png

Naar aanleiding van berichten uit onze leefomgeving over het niet langer gegarandeerd zijn van een plaats op de langzame boot en het verplicht boeken voor deze boot, heeft de fractie van de PvdA de volgende schriftelijke vragen aan het College:

 1. Is het College bekend met het feit dat van de eilanders sinds kort verwacht wordt dat zij ook hun ticket boeken voor de langzame boot?
 2. In het Vervoerplan 2019 van Rederij Doeksen is te lezen dat per 1 januari 2019, er slechts 15 plaatsen voor eilanders worden vrijgehouden. Dit is nieuw beleid van Rederij Doeksen. Hoe hebben het College van B&W en de Raad van Advies gereageerd op het vervoersplan wat betreft dit specifieke onderwerp?
 3. Heeft het College, gelet op de tekst in het eilandakkoord, de belangen van de eilanders scherp in het vizier gehad en deze belangen afdoende verdedigd? Zo ja, waar blijkt dat dan uit?
 4. Is het College bekend met het feit dat eilanders nu al verteld wordt door medewerkers van Rederij Doeksen, dat zij niet meer zeker zijn mee te kunnen met de langzame boot als zij niet geboekt hebben?
 5. Is het College op de hoogte van wat de aanleiding is voor de rederij om deze maatregelen te nemen?
 6. Is het College zich er bewust van dat er dagelijks eilanders afhankelijk zijn van de rederij om naar hun werk of school te kunnen gaan? En dat tevens de verantwoordelijkheid bij het College en de rederij ligt dat de schoolkinderen van en naar huis kunnen? 
 7. Zijn er toezeggingen of afspraken b.v. bij calamiteiten kun je altijd mee? 
 8. Wat is, in dat geval, de definitie van een calamiteit? In het vervoersplan van 2018 staat hier niets over in.
 9. Is het College geïnformeerd door de rederij omtrent de veranderingen die plaatsvinden? 
 10. 10. Heeft het College actief actie ondernomen om zich te laten informeren over veranderingen die bij de rederij plaatsvinden en direct invloed hebben op het vrij heen en weer kunnen reizen voor eilanders met de langzame boot, zowel in het dagelijks leven als bij een calamiteit/noodsituatie?
 11. 11. Is het College zich bewust van de gevolgen die deze veranderingen hebben voor de eilanders? 
 12. 12. Is het College het met de fractie van de PvdA eens, dat het voor toeristen vaak logisch is om maanden van te voren hun reis te boeken en dit voor eilanders ondoenlijk is? Zij moeten soms voor onverwachte afspraken, ziekenhuisbezoek (ook niet 1e lijn) of het doen van boodschappen naar de vaste wal. Dit kun je niet ruim van te voren boeken. Soms doet iets zich op de dag zelf pas voor.
 13. 13. Is het College het met ons eens dat dit nieuwe beleid, niet alleen het vrijheidsgevoel van de eilanders aantast, maar daadwerkelijk het eilandleven (leefbaarheid) op een negatieve manier beperkt en dat dit daarom een onwenselijke situatie is?
 14. 14. Zo ja welke actie heeft het College daarin genomen, en wat zijn daarvan de te verwachten resultaten? Zo nee, waarom niet?
 15. 15. Is het College bereid hierin actief actie in te ondernemen? Is het college bereid om op zeer korte termijn de minister van VWS een aanvullend advies over het nieuwe vervoersplan 2019 te sturen?
 16. 16. Is het College bereid om in gesprek te gaan met de rederij om terug te gaan naar de oude situatie dat eilanders altijd mee kunnen met de langzame boot? Zo nee, waarom niet?