Door Flip Tocila op 16 februari 2017

Subsidie aanvraag stichting sporen in het zand

De fractie van de PvdA staat positief tegenover de subsidieaanvraag van de stichting Sporen in het zand.

Het familiepad – zoals SBB dat wel noemt – naar het Kaapsduin ligt er nu al een tijdje. Het wordt goed gebruikt. Het beton was nauwelijks hard of de eerste rolstoelen werden al naar boven geduwd. Een verlenging van dit pad is een positieve zaak. Wel lijkt het bij het voorgestelde tracé naar het Seinpaalduin en het bestaande naar het Kaapsduin dat er twee keer moet worden geklommen en dat valt niet mee als rolstoelduwer. Het bestaande pad naar de top van het Kaapsduin is ondanks de flauwe helling toch nog redelijk zwaar als je een rolstoel moet duwen. Als het nieuwe pad vanaf de top van het Kaapsduin weer naar beneden zou gaan over een andere route, dan kan je spreken van een rondwandeling. In het nu voorgestelde traject moet je dus twee keer omhoog als je beide uitzichtpunten wilt zien. Wellicht wordt het bestaande pad nog meer gebruikt als het herplaatsen van de kaap gerealiseerd kan worden. Is het niet mogelijk het nieuwe pad te laten beginnen op de top van het Kaapsduin, is mijn vraag. Dat zou een traject zijn van hemelsbreed zo’n 75 meter naar het nieuw geplande pad. Dit verbindingsstuk zal dan wel langer worden dan 75 meter om de hellinghoek niet te steil laten worden. Nu gaat het nieuwe pad aan op het fietspad aansluiten. Wellicht is het mogelijk het te laten kruisen met het fietspad en door te trekken naar de verharde weg naar de Noordsvaarder. Hiermee kan je minder rolstoelen op het fietspad krijgen.