Door Marika Spanjer op 28 september 2017

beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen

Voorzitter

Het college vraagt de raad om kennis te nemen van de aanpak beheer en onderhoud gebouwen en in te stemmen met het voorliggende stuk.

De fractie van de PvdA is erg tevreden met dit stuk. Het is een helder beheerplan met duidelijk langere termijn kaders. Het onderhoudsplan ziet er goed uit, duidelijke stappen en met visie. Het college geeft het al aan evt. verkoop van panden valt onder de bevoegdheid van het college en ook dat is duidelijk.

Wel zit er een tegenstelling in het bijgevoegde lijstje en het straks te bespreken masterplan voor de haven. Wij willen niet over specifieke locaties praten, maar misschien goed om nog even te kijken naar WB kade 26 voordat er verkocht gaat worden.
In het masterplan wordt dit pand namelijk genoemd als mogelijke locatie als toiletvoorziening voor de Bruine Vloot.

Wat we missen in het stuk of misschien wordt daar nog aan gewerkt! Hoe gaat het college de criteria bepalen wie wat gaat huren?
Wat we het college mee willen geven is dat als er criteria worden opgesteld, het wat ons betreft wel de bedoeling is dat dew woning verhuurd wordt aan mensen die sociaal, maatschappelijk gebonden zijn. Eilanders dus.
Graag ziet de fractie van de PvdA hier een terugkoppeling van naar de raad toe.

 

Tot zover voorzitter

Marika Spanjer

Marika Spanjer

Ik ben geboren in Groningen in 1964. Sinds 1993 woon ik op Terschelling, samen met mijn man en onze 2 kinderen. Vanaf mijn 21ste jaar ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en heb daar binnen een verschillend aantal functies bekleed. Op dit moment werk ik bij Thuiszorg Het Friese land en ben werkzaam als

Meer over Marika Spanjer