Door Christa Oosterbaan op 19 april 2016

Bijdrage commissie over de manege

Naar aanleiding van het vaststellen van het BP Buitengebied Polder in 2013Christa Oosterbaan. okt 2013

heeft de eigenaar van de manege een beroep bij de RvS ingediend.

Dit beroep ging over een 2-tal punten, waarover  2 afzonderlijke uitspraken zijn gedaan.Nieuwe pagina

De RvS heeft het beroep van de eigenaar gedeeltelijk gegrond verklaard.

Even in het kort wat deze uitspraak inhoudt:

1e: RvS heeft uitgesproken dat er in het bestemmingsplan Buitengebied

Polder planologische rechten zijn ontnomen en dat het besluit daartoe van de gemeenteraad onvoldoende gemotiveerd was.

2e: De gemeente dient een betere motivatie geven, waarom het plan “hippisch centrum Terschelling” wat de gemeenteraad van Terschelling betreft niet past op perceel 1039, sectie K.

 

Het College is van mening dat voor het 1e deel van deze uitspraak, de vervallen planologische rechten opnieuw opgenomen moeten worden in dit herstelbesluit en het bijbehorende bestemmingsplan.

Daarnaast vindt het College dat de mogelijkheid moet worden gegeven aan de ondernemer om op perceel 1039, sectie K een aantal voorzieningen aan te brengen, geen gebouwen zijnde. Dit gaat dan om een mestplaat, een buitenbak en een longeercirkel.

Hiervoor moet de bestemming van dat perceel dan ook aangepast worden naar Sport-Manege en er worden nadrukkelijk geen gebouwen toegestaan.

Wat de PvdA fractie aangaat is zij akkoord en wij zijn dan ook van mening dat met een dergelijke aanpassing de eigenaar voldoende mogelijkheden krijgt om de manegefunctie weer te kunnen uitoefenen.

Is er voldoende onderbouwd, waarom er geen gebouwen tbv de manege mogen komen op dat perceel? Dus bedrijfswoning, extra stallen etc.

Het 2e deel van de uitspraak gaat over de onderbouwing van het niet mee willen werken aan het in de volksmond geheten “hoefijzerplan”.

Ook hier kunnen wij het College volgen. Er staat een goede onderbouwing in het gemeenteblad, waarbij verschillende beleidskaders worden genoemd waar het plan mee in strijd is.

Daarnaast is er wat ons betreft niet gebleken dat er draagkracht is voor het  hoefijzerplan en de “gratis” rijhal bij de gebruikers en belanghebbenden. Dit wordt ook ondersteund door de brief van het bestuur van de Terschellinger Ruiters van afgelopen maandag.

Dat wij het College volgen bij dit herstelbesluit wil volgens de PvdA fractie niet zeggen dat het dossier dan stopt.

De eigenaar heeft ook aangegeven het niet eens te zijn met het voorliggende besluit en zal, mocht dit aangenomen worden in de Raadsvergadering, helaas waarschijnlijk weer de gang naar de RvS volgen.

Wij vragen het College om toch te proberen in overleg te blijven en te kijken naar een oplossing waar beide partijen mee uit de voeten kunnen.

Al beseffen wij ook heel goed, dat dit een moeizaam traject zal blijven. Immers, na een jaar veelvuldig overleg tussen gemeente en eigenaar is er nog weinig toenadering tot elkaar.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan