Door Christa Oosterbaan op 19 april 2016

Bijdrage commissie vergadering Voorbereidingskrediet Natuurgolfbaan

Allereerst willen wij de Stichting Natuurgolfbaan Terschelling een compliment geven

over de ingeslagen weg en alle voorbereiding die zij al hebben gedaan.Christa Oosterbaan. okt 2013

De PvdA fractie staat dan ook positief tegenover het verder onderzoeken naar de realisatie van deze natuurgolfbaan.

In het verleden hebben wij ons wel uitgesproken tegen een golfbaan, maar dit betrof een heel ander idee dan dit waar deze Stichting nu mee bezig is.

Een natuurgolfbaan is ook geen golfbaan in de natuur, maar dat kan de Stichting beter zelf uitleggen in de nog te houden informatiebijeenkomst voor de eilanders en andere belangstellenden.

Het voorstel van het College waar we vanavond over praten, daar hebben wij nog wel wat vragen over.

Er wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 50.000,- en dit moet worden gedekt uit de Reserve Recreatie.

Nu vinden wij dit een erg hoog bedrag, voorzitter.

Wij begrijpen best dat de gemeente niet alleen deelt in de voorbereidingskosten. Ook de provincie moet een zelfde bedrag gaan neerleggen en daarnaast natuurlijk de Stichting zelf een bedrag van 150.000,-.

Maar welke garantie is er dat dit plan ook uitgevoerd kan gaan worden? Wij willen eerst garanties zien van de grondeigenaar SBB, voordat wij een dergelijk bedrag beschikbaar stellen.

De vraag is ook nog: moet dit een subsidie zijn, of is het idee van een achtergestelde lening niet meer op zijn plaats?

Misschien een deel van het bedrag als subsidie en een ander deel als lening met een laag rentepercentage.

De lening zou dan in de loop van de jaren, als de golfbaan daadwerkelijk in gebruik is, terugbetaald kunnen worden.

Dit lijkt ons een eerlijkere benadering tegenover alle andere initiatieven voor een nieuwe commerciële activiteit.

Wij begrijpen dat het een toevoeging zal zijn voor het toeristisch product, maar dat geldt voor meerdere initiatieven. Noem bijvoorbeeld het klimbos en ook daar hebben we geen geld voor beschikbaar gesteld.

 

Samenvattend: mooi initiatief. Hoog bedrag. Eerst garantie grondeigenaar en onderzoek of deel omgezet kan worden in achtergestelde lening.

Reserve recreatie ook voor bijvoorbeeld investeringen in het zwembad.

Gloeiend betoog vvd. Vraagt u ook hier om geld terug als er minder uitgegeven wordt?

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan