Door Christa Oosterbaan op 4 juni 2015

Inbreng PvdA raadscommissie 02 juni: “Ontwerpbestemmingsplan Sportlaan”.

Het ontwerpbestemmingsplan Sportlaan op West komt voort uit een aantal ontwikkelingen in het gebied bij het zwembad.

Laat ik beginnen met te zeggen dat wij als PvdA fractie zeer verheugd zijn met de nieuwe ontwikkelingen in dit gebied. Terschellinger ondernemers en SBB zijn hier samen bezig met een kwaliteitsimpuls van ons toeristisch product op een in die omgeving passende manier.

Ieders Plak draait nu al een tijd met een voor Terschelling nieuw concept.

En dan het klimbos “Klimdaris”….voor de durfallen. Een geweldig nieuwe buitenactiviteit! Wij zijn hier super enthousiast over. Prachtige initiatieven, waar ook veel eilanders van genieten. Als hierbij nu ook nog het huifkarbedrijf Noordsvaarderij een goede opstaplocatie kan realiseren, is dit gebied een sterke plus voor Terschelling. De nieuwe initiatieven en het zwembad kunnen elkaar prima versterken, zo kan er een mooie synergie ontstaan.

Ontsluiting van het groepenkampeerterrein van SBB via de Sportlaan leidt ons inziens tot een veiligere verkeerssituatie en het ontlasten van het fietspad op de Longway van gemotoriseerd verkeer.

 

Plannen en initiatieven genoeg dus.

Door nu met een postzegelbestemmingsplan hieraan de juiste bestemmingen te geven en aanvullende zaken, zoals opslag, ontvangst, parkeren en ontsluiting te regelen, vindt de PvdA fractie dat wij als Terschelling op deze plek voorlopig weer vooruit kunnen.

 

Wel is het belangrijk om in dat kleine BP de zaken goed te regelen, zodat we niet achteraf denken: “Daar hadden we even beter naar moeten kijken.” En zo teleurstellingen te voorkomen.

We hebben een aantal vragen:

  • Artikel 4.1.a Wat wordt er verstaan onder extensieve dagrecreatie? Wij zien dit graag opgenomen bij de begripsbepalingen.
  •  Aangezien wij begrijpen dat het de bedoeling is om alleen voor huifkartochten een accommodatie te realiseren vinden wij het helder om dit dan ook in de regels zo neer te zetten. Dus bij Art. 4.1.d willen wij graag toegevoegd zien: het accommoderen van uitsluitend huifkartochten.
  • Wat wordt bedoeld met dagstalling? En kunt u dit opnemen in de begripsbepaling?
  • Moeten er voor de stalling van paarden overdag ook een mestplaat en een opslagbak voor mest aanwezig zijn?
  • 4.3.a. Wat is ondergeschikte horeca t.d.v. Dagrecreatieve voorzieningen? Wij vragen ons af of je dit daar wel moet willen. Er is in de nabije omgeving een horecagelegenheid en op de huifkar gaat vaak een koelbox mee. Het is erg belangrijk dat hier een hele duidelijke definitie bij staat, zodat we niet in een grijs gebied terecht komen. We hebben bij de nieuwe horecanota besproken dat er geen nieuwe horecavestigingen bijkomen, dus het lijkt ons goed hier even scherp op te zijn. Wij willen hier geen rechtsongelijkheid of precedent creëren.

Wij wachten de antwoorden af en zijn benieuwd naar de inbreng van de andere fracties.

( dit fragment kunt u beluisteren op de website van de gemeente)

 

 

 

 

 

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan